Assalamualaikum / Salam Sejahtera

 

KAJISELIDIK PELAKSANAAN VEHICLE EXIT/ENTRY SYSTEM (VES)

 

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Negara Brunei Darussalam telah memperkenalkan Sistem Maklumat Kenderaan Keluar/Masuk (Vehicle Exit / Entry System) atau lebih dikenali sebagai VES pada penghujung bulan April 2018 iaitu satu sistem yang membolehkan orang awam mendapatkan pas kebenaran membawa kenderaan keluar/masuk melalui Pos-Pos Kawalan Sempadan secara atas talian (online).

Kajiselidik ini mengandungi 14 soalan dan objektif utama ialah bertujuan untuk mengenal pasti tahap keberkesanan pelaksanaan sistem ini. 

Penyertaan biskita di dalam kajiselidik ini amat dihargai. Semua maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan hanyalah digunakan untuk tujuan kajiselidik bagi menambahbaik perkhidmatan dan sistem VES. 

 

Atas kerjasama biskita, terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

 

 https://forms.gle/QTLvSw8QB78EWYge8